top of page
Abrazo Jasídico 04 32_x_20_cm..jpg

Abrazo Jasídico 04 32_x_20_cm..jpg

ÁngelesyDemonios-óleo_s-tela_150_x_150cm-2013

ÁngelesyDemonios-óleo_s-tela_150_x_150cm-2013

Angel_Protector_de_las_Puertas-_150_x_150_-_óleo-_2012.JPG

Angel_Protector_de_las_Puertas-_150_x_150_-_óleo-_2012.JPG

Abuhav-óleo_2012-90_x90.JPG

Abuhav-óleo_2012-90_x90.JPG

Acco_Histórica_1997_Pastel_50_x_70.jpg

Acco_Histórica_1997_Pastel_50_x_70.jpg

Alegría_Jasídica__2004__62_x_43.jpg

Alegría_Jasídica__2004__62_x_43.jpg

Alrededores del Kotel-40 x 60.jpg

Alrededores del Kotel-40 x 60.jpg

Alrededores del muro Occidental 1979 44x 52.jpg

Alrededores del muro Occidental 1979 44x 52.jpg

Amor_a_la_Torá-_Pastel-_2010_70_x_50_cm.JPG

Amor_a_la_Torá-_Pastel-_2010_70_x_50_cm.JPG

Amores del Futuro 2007 T. mixta 70 x 50.JPG

Amores del Futuro 2007 T. mixta 70 x 50.JPG

Angeles_Caidos-_óleo_s._tela_2014__120_x_80_cm..jpg

Angeles_Caidos-_óleo_s._tela_2014__120_x_80_cm..jpg

Ariel el Mashliaj 2010 - Carbonilla 85 x 60.JPG

Ariel el Mashliaj 2010 - Carbonilla 85 x 60.JPG

avda_Orlozorof-afula-2014m_óleo_90_x_60_cm..jpg

avda_Orlozorof-afula-2014m_óleo_90_x_60_cm..jpg

Babel_2013_óleo_130_x_90_cm..jpg

Babel_2013_óleo_130_x_90_cm..jpg

Baile_Jasídico__2003__65_x_45.jpg

Baile_Jasídico__2003__65_x_45.jpg

Bajo__la_jupá-_óleo_2010_-100_x_40_cm.JPG

Bajo__la_jupá-_óleo_2010_-100_x_40_cm.JPG

Banderas en la Roba T. mixta 1997 70 x 50.jpg

Banderas en la Roba T. mixta 1997 70 x 50.jpg

Barandas_azules_en_Safed-_óleo-2014_86_x_90_cm..jpg

Barandas_azules_en_Safed-_óleo-2014_86_x_90_cm..jpg

Basavilbaso El viejo Cine 2004 45 x 57.jpg

Basavilbaso El viejo Cine 2004 45 x 57.jpg

Basavilbaso-El Templo Gaucho 2002 90 x 70.JPG

Basavilbaso-El Templo Gaucho 2002 90 x 70.JPG

Basavilbaso_desde_la_Estación_2004_65_x_91.jpg

Basavilbaso_desde_la_Estación_2004_65_x_91.jpg

Bendicion Madre e Hija.JPG

Bendicion Madre e Hija.JPG

Bendición_de_las_Velas_2000_100_x_70.jpg

Bendición_de_las_Velas_2000_100_x_70.jpg

BENDICIÓN_DE_LAS_VELAS_II.jpg

BENDICIÓN_DE_LAS_VELAS_II.jpg

Beteshda-_La_Fuente-óleo-2010-93_x63.JPG

Beteshda-_La_Fuente-óleo-2010-93_x63.JPG

Boda Nocturna-150 x 150-'oleo 2011.JPG

Boda Nocturna-150 x 150-'oleo 2011.JPG

Bodas Judias 2010 oleo 40 x 30.JPG

Bodas Judias 2010 oleo 40 x 30.JPG

Café en Safed.jpg

Café en Safed.jpg

Calmen_Berman,_el_artista_judío__óleo_2014_86_x_91_cm..jpg

Calmen_Berman,_el_artista_judío__óleo_2014_86_x_91_cm..jpg

Callede_la_Roba_Yeudí_T._mixta__70_x_50.jpg

Callede_la_Roba_Yeudí_T._mixta__70_x_50.jpg

Canto Ladino - 2007-100 x 53 cm.óleo

Canto Ladino - 2007-100 x 53 cm.óleo

Casamiento_Judío_T._mixta_60_x_40_cm.2013.jpg

Casamiento_Judío_T._mixta_60_x_40_cm.2013.jpg

Cerca_de_la_Puerta_Roja_-_201-_óleo-_40_x_50.JPG

Cerca_de_la_Puerta_Roja_-_201-_óleo-_40_x_50.JPG

Cercanías_de_la_Tumba_de_david-_2013_óleo92_x92_cm..jpg

Cercanías_de_la_Tumba_de_david-_2013_óleo92_x92_cm..jpg

Cesárea__1978__30_x_40.JPG

Cesárea__1978__30_x_40.JPG

Ciudadela_de_David-_óleo-2011-_78_x_111.JPG

Ciudadela_de_David-_óleo-2011-_78_x_111.JPG

comentarios del Talmud 40 x 60 T. mixta 2007.JPG

comentarios del Talmud 40 x 60 T. mixta 2007.JPG

Con_la_Torá_2006_145_x80.JPG

Con_la_Torá_2006_145_x80.JPG

Con_la_Torá_óleo_110_x_70_cm..jpg

Con_la_Torá_óleo_110_x_70_cm..jpg

Con el Talit - 2007 - 62 x 42

Con el Talit - 2007 - 62 x 42

Danza 2003 30 x 24.jpg

Danza 2003 30 x 24.jpg

Danza de la Vendimia T mixta 2004 40 x 50.jpg

Danza de la Vendimia T mixta 2004 40 x 50.jpg

Danza de la Vendimia 90 x 64T. mixta 2013.jpg

Danza de la Vendimia 90 x 64T. mixta 2013.jpg

Danza_Bíblica_50_x_70_Técnica_Mixta_2007.JPG

Danza_Bíblica_50_x_70_Técnica_Mixta_2007.JPG

Danza_Jasídica_60_x_50.JPG

Danza_Jasídica_60_x_50.JPG

David,_el_Rey_Pastor-óleo_s-tela_2013-170_x_100cm..jpg

David,_el_Rey_Pastor-óleo_s-tela_2013-170_x_100cm..jpg

Desde Jerusalem 2006 90 x 60.jpg

Desde Jerusalem 2006 90 x 60.jpg

Diamante 1998 20 x 30.jpg

Diamante 1998 20 x 30.jpg

Dibujo .ORTODOXO 2008 130 X 90 Carbonilla y pastel.JPG

Dibujo .ORTODOXO 2008 130 X 90 Carbonilla y pastel.JPG

E_Lamento_Sefardí_2007_m100_x_53.jpg

E_Lamento_Sefardí_2007_m100_x_53.jpg

Ein Hod Aldea de los Artistas 1979 60 x 90.jpg

Ein Hod Aldea de los Artistas 1979 60 x 90.jpg

Ein Hod La Aldea de los Pintores Pastel 1977 70 x 50.jpg

Ein Hod La Aldea de los Pintores Pastel 1977 70 x 50.jpg

El Arbol del Bien y del Mal 183 x85 2005.JPG

El Arbol del Bien y del Mal 183 x85 2005.JPG

El Diluvio  2013- 65 x 50 cm.   t. mixta.jpg

El Diluvio 2013- 65 x 50 cm. t. mixta.jpg

El Estandarte de Judas- T. mixta- 2013 -65 x 50 cm..jpg

El Estandarte de Judas- T. mixta- 2013 -65 x 50 cm..jpg

El Estudiante de yeshiva 2007 50 x40 El esrudisnte de Yeshiva.JPG

El Estudiante de yeshiva 2007 50 x40 El esrudisnte de Yeshiva.JPG

El Kotel T.mixta 50 x 70.JPG

El Kotel T.mixta 50 x 70.JPG

El Maestro y el Alumno 2004 t. mixta 70 x 50.jpg

El Maestro y el Alumno 2004 t. mixta 70 x 50.jpg

El Muro Occidental 90x120 oleo 2003.JPG

El Muro Occidental 90x120 oleo 2003.JPG

el Portal Azul 2003 103 x 65.jpg

el Portal Azul 2003 103 x 65.jpg

El Portal de los Reyes 2003 130 x 50.jpg

El Portal de los Reyes 2003 130 x 50.jpg

El Rey david 70 x 50 1999.jpg

El Rey david 70 x 50 1999.jpg

El Rey david conversa con su Rey.jpg

El Rey david conversa con su Rey.jpg

El Rey Músico-70 x 50 - T. m.09.JPG

El Rey Músico-70 x 50 - T. m.09.JPG

El Sofer en su Tarea 2004 40 x 20.jpg

El Sofer en su Tarea 2004 40 x 20.jpg

El talit 2007 90 x 130.JPG

El talit 2007 90 x 130.JPG

El Talit Monocopia 2007 70 x 50.JPG

El Talit Monocopia 2007 70 x 50.JPG

El Maestro y el Alumno 2004 - t. mixta - 70 x 50

El Maestro y el Alumno 2004 - t. mixta - 70 x 50

El_mar_desde_Yaffo-_Técnica_mixta-2009_24_x_32.JPG

El_mar_desde_Yaffo-_Técnica_mixta-2009_24_x_32.JPG

El_Patio_de_la_Ciudadela-2010-_óle0-_78_x_111.JPG

El_Patio_de_la_Ciudadela-2010-_óle0-_78_x_111.JPG

El_Pequeño_Portal_2004_30_x_24.jpg

El_Pequeño_Portal_2004_30_x_24.jpg

El_Puerto_de_Yaffo-óleo_2013_65_x_60_cm..jpg

El_Puerto_de_Yaffo-óleo_2013_65_x_60_cm..jpg

El_Pájaro_Grofyt__2004_170_x_100.jpg

El_Pájaro_Grofyt__2004_170_x_100.jpg

El_Rey_David_Músico__150_x_80.JPG

El_Rey_David_Músico__150_x_80.JPG

El_Sueño_de_Jacob_183_x_105__2006.jpg

El_Sueño_de_Jacob_183_x_105__2006.jpg

El_Sueño_de_una_Jupá__2005__127_x_100.jpg

El_Sueño_de_una_Jupá__2005__127_x_100.jpg

El Tell 1981 85 x 65.jpg

El Tell 1981 85 x 65.jpg

El_tiempo_se_detuvo_en_Jerusalem_óleo__2015_83_x_90_cm..jpg

El_tiempo_se_detuvo_en_Jerusalem_óleo__2015_83_x_90_cm..jpg

En Ein Hod 2006 T. mixta 50 x 70.jpg

En Ein Hod 2006 T. mixta 50 x 70.jpg

En el Ghetto- 2011-'oleo-120 x 100.JPG

En el Ghetto- 2011-'oleo-120 x 100.JPG

En Yaffo-2011-´0leo-60 x 35.JPG

En Yaffo-2011-´0leo-60 x 35.JPG

En_Jerusalem-´0leo-2011-60_35.JPG

En_Jerusalem-´0leo-2011-60_35.JPG

Encuentro_Nocturno-_óleo_2011-_50_x_40.JPG

Encuentro_Nocturno-_óleo_2011-_50_x_40.JPG

En Jerusalem Antigua 2000 80 x 60

En Jerusalem Antigua 2000 80 x 60

Entre_las_rocas_-_2014-óleo_60_x_100cm..jpg

Entre_las_rocas_-_2014-óleo_60_x_100cm..jpg

Escalinatas de Jerusalem 1989 65 x 35.jpg

Escalinatas de Jerusalem 1989 65 x 35.jpg

Escalinatas de Yaffo-1977- 70 x 50 t. mixta.JPG

Escalinatas de Yaffo-1977- 70 x 50 t. mixta.JPG

Escalinatas en Yaffo 2007 70 x 50.jpg

Escalinatas en Yaffo 2007 70 x 50.jpg

Esther Reina 2007  87 x 60.JPG

Esther Reina 2007 87 x 60.JPG

Estudiando - o9 T mixta- 65 x 60.JPG

Estudiando - o9 T mixta- 65 x 60.JPG

Estudiantes_2014_óleo_63_x_62_cm..jpg

Estudiantes_2014_óleo_63_x_62_cm..jpg

Fiesta_Jasídica_2007_63_x_45.jpg

Fiesta_Jasídica_2007_63_x_45.jpg

Filacterias 2006 90 x 62.jpg

Filacterias 2006 90 x 62.jpg

Galerías_de_Yaffo_1997_Pastel__60_x50.jpg

Galerías_de_Yaffo_1997_Pastel__60_x50.jpg

Grofyt-_2013-_óleo_s._tela_150_x150cm..jpg

Grofyt-_2013-_óleo_s._tela_150_x150cm..jpg

Guardando_las_Puertas-2012-150_x_150-_óleo.JPG

Guardando_las_Puertas-2012-150_x_150-_óleo.JPG

Guardián_de_las_Puertas_´`oleo_s._tela_2013_150_x_150cm..jpg

Guardián_de_las_Puertas_´`oleo_s._tela_2013_150_x_150cm..jpg

Hacia_el_Kotel-_2013-_óleo-_90_x_130_cm..jpg

Hacia_el_Kotel-_2013-_óleo-_90_x_130_cm..jpg

Haciendo_Pita-_2013__-60_x_80_cm._´oleo.jpg

Haciendo_Pita-_2013__-60_x_80_cm._´oleo.jpg

Ietzer Tov ve Ietzer ha Ra II---2013.jpg

Ietzer Tov ve Ietzer ha Ra II---2013.jpg

Ietzer_tov_ve_Ietzer_ha_Ra-óleo_2011_150_x_150.JPG

Ietzer_tov_ve_Ietzer_ha_Ra-óleo_2011_150_x_150.JPG

ii TZFAD 2013 9O X 130 CM..jpg

ii TZFAD 2013 9O X 130 CM..jpg

Inmigrantes_2010_100_x_70_óleo_sobre_tela.jpg

Inmigrantes_2010_100_x_70_óleo_sobre_tela.jpg

Interior Sinagoga 1998 70 x 50.jpg

Interior Sinagoga 1998 70 x 50.jpg

Interor_de__la_ciudadela_de_David-óleo_2011-80_x_110.JPG

Interor_de__la_ciudadela_de_David-óleo_2011-80_x_110.JPG

Ioná 29-óleo-180 x 100.JPG

Ioná 29-óleo-180 x 100.JPG

Ioná_bajo_la_Encina_2004__100_x_80.jpg

Ioná_bajo_la_Encina_2004__100_x_80.jpg

Jericó_II___90_x130cm-___2014__óleo.jpg

Jericó_II___90_x130cm-___2014__óleo.jpg

Jerusalem 2009 - óleo - 60 x 65

Jerusalem 2009 - óleo - 60 x 65

Jerusalem Antigua - óleo

Jerusalem Antigua - óleo

Jerusalem Atardecer sobre las Murallas 2005 90 x 120.jpg

Jerusalem Atardecer sobre las Murallas 2005 90 x 120.jpg

Jerusalem Celestial Oleo 1983 90x106.JPG

Jerusalem Celestial Oleo 1983 90x106.JPG

Jerusalem cerca del taller 2003 T. mixta 65 x 45.jpg

Jerusalem cerca del taller 2003 T. mixta 65 x 45.jpg

Jerusalem Eterna 2006 90 x 120.jpg

Jerusalem Eterna 2006 90 x 120.jpg

Jerusalem Nocturna 2003 T. mixta 50 x 70.jpg

Jerusalem Nocturna 2003 T. mixta 50 x 70.jpg

Jerusalem Puerta de David 2006 90 x 120.jpg

Jerusalem Puerta de David 2006 90 x 120.jpg

Jerusalem- Las Murallas Pastel 1977 50 x 70.jpg

Jerusalem- Las Murallas Pastel 1977 50 x 70.jpg

Jerusalem-_el_Cuarto_judío-t´cnicas_mixtas-2010-112_x_111cm.JPG

Jerusalem-_el_Cuarto_judío-t´cnicas_mixtas-2010-112_x_111cm.JPG

Jerusalem_2009_óleo_60_x_65.JPG

Jerusalem_2009_óleo_60_x_65.JPG

Jerusalem_Bajo_la_Nieve-90_x_130cm._2012-_óleo.JPG

Jerusalem_Bajo_la_Nieve-90_x_130cm._2012-_óleo.JPG

Jerusalem_Nevada_2013_90_x_º120_cm._ó0leo.jpg

Jerusalem_Nevada_2013_90_x_º120_cm._ó0leo.jpg

Jerusalem_Nocturno_-óleo_2010-60_x_83.JPG

Jerusalem_Nocturno_-óleo_2010-60_x_83.JPG

Jonas 2013 T. mixta- 57 x 80cm..jpg

Jonas 2013 T. mixta- 57 x 80cm..jpg

Jonas Arrojado al Mar 2011-'0leo 180 x 100.JPG

Jonas Arrojado al Mar 2011-'0leo 180 x 100.JPG

Jonás_y_el_gran_Pez__2005_180_x_100.JPG

Jonás_y_el_gran_Pez__2005_180_x_100.JPG

Jupá_2004__80_x_60.jpg

Jupá_2004__80_x_60.jpg

Jupá_II__óleo_s_-tela-_150_x150-_2012.JPG

Jupá_II__óleo_s_-tela-_150_x150-_2012.JPG

Keará-2012-collage-30 x30.JPG

Keará-2012-collage-30 x30.JPG

Kidush_óleo_8o_x_60_cm.jpg

Kidush_óleo_8o_x_60_cm.jpg

Kidush 2008 80 x 60.jpg

Kidush 2008 80 x 60.jpg

La Cantante 1999 110 x 73.jpg

La Cantante 1999 110 x 73.jpg

La_ciudad_oculta_(Mar_Saba)__óleo_2014__60_x_100_cm..jpg

La_ciudad_oculta_(Mar_Saba)__óleo_2014__60_x_100_cm..jpg

La_Escalera_Encantada___2015__´çoleo_gr_x_45_cm..jpg

La_Escalera_Encantada___2015__´çoleo_gr_x_45_cm..jpg

La mirada del Rey David 2000 60 x 50.jpg

La mirada del Rey David 2000 60 x 50.jpg

La Novia Oriental 2003 91 x 61.jpg

La Novia Oriental 2003 91 x 61.jpg

La zarza Ardiente 2007 180 x 85.jpg

La zarza Ardiente 2007 180 x 85.jpg

La_Cueva_óleo_2014-_90_x90cm_2014.jpg

La_Cueva_óleo_2014-_90_x90cm_2014.jpg

La_Danza_de_las_Doncellas_Blancas-_óleo-2011-90_x_130.JPG

La_Danza_de_las_Doncellas_Blancas-_óleo-2011-90_x_130.JPG

La_Jupá_2003__30_x_20.jpg

La_Jupá_2003__30_x_20.jpg

La_Lectura_88_x60_cm._2014_óleo.jpg

La_Lectura_88_x60_cm._2014_óleo.jpg

La_Plaza_Embanderada-_Jerusalem-_óleo_2011.JPG

La_Plaza_Embanderada-_Jerusalem-_óleo_2011.JPG

La_puerta_Nueva-_2013-_óleo-37_x_45cm..jpg

La_puerta_Nueva-_2013-_óleo-37_x_45cm..jpg

La_Roba_en_Otoño_2006_80_x_60_cm._óleo.jpg

La_Roba_en_Otoño_2006_80_x_60_cm._óleo.jpg

la_Roba_Otoñal._´oleo_s_tela_100_x_70_cm_2009..jpg

la_Roba_Otoñal._´oleo_s_tela_100_x_70_cm_2009..jpg

LA_ZARZA_ARDIENTE-DM_80CM_´0LEO_2013.jpg

LA_ZARZA_ARDIENTE-DM_80CM_´0LEO_2013.jpg

Lag_Bahomer-2014_óleo_90_x_90_cm_J._P._G.jpg

Lag_Bahomer-2014_óleo_90_x_90_cm_J._P._G.jpg

La Septima Pue -´0leo-2009-130 x 90.

La Septima Pue -´0leo-2009-130 x 90.

La_Reina_Esther_óleo_-65_x_45_cm.JPG

La_Reina_Esther_óleo_-65_x_45_cm.JPG

Llegada_del_Mesias-_óleo_93_x_70_cm..jpg

Llegada_del_Mesias-_óleo_93_x_70_cm..jpg

Llevando_la_Torá_2014_50_x_40_cm._óleo.jpg

Llevando_la_Torá_2014_50_x_40_cm._óleo.jpg

Los Portadores del Arca 2003 110 x 98.jpg

Los Portadores del Arca 2003 110 x 98.jpg

luces en la noche de Jerusalem-2010- t.mixta-41 x 63.JPG

luces en la noche de Jerusalem-2010- t.mixta-41 x 63.JPG

Madona_de_la_Shoá-_2011_óleo-_1oo_x_60.JPG

Madona_de_la_Shoá-_2011_óleo-_1oo_x_60.JPG

Madre datí-2009 óleo-110 x 130.JPG

Madre datí-2009 óleo-110 x 130.JPG

Mar Saba- 2013- óleo-100 x 77 cm..jpg

Mar Saba- 2013- óleo-100 x 77 cm..jpg

Massada_nunca_mas-_óleo_2014_80_x_60_cm..jpg

Massada_nunca_mas-_óleo_2014_80_x_60_cm..jpg

Maternidad de ls Shoa.jpg

Maternidad de ls Shoa.jpg

Maternidad Religiosa 105 x 55.jpg

Maternidad Religiosa 105 x 55.jpg

Melodía_Nostálgica_2004_50_x_40.jpg

Melodía_Nostálgica_2004_50_x_40.jpg

Mesías_técnica_mixta_2012_70_x_50_cm..jpg

Mesías_técnica_mixta_2012_70_x_50_cm..jpg

Migdal_David__-_óleo_2013_85_x_100cm..jpg

Migdal_David__-_óleo_2013_85_x_100cm..jpg

Montañas_de_Mar_saba-`0leo__2014_85_x_90cm..jpg

Montañas_de_Mar_saba-`0leo__2014_85_x_90cm..jpg

Maternidad_del_Pogrom_2014_óleo_73_x_100cm..jpg

Maternidad_del_Pogrom_2014_óleo_73_x_100cm..jpg

Meditaciones en torno al Talmud.jpg

Meditaciones en torno al Talmud.jpg

Mujer__Datí-2010_65_x_60.JPG

Mujer__Datí-2010_65_x_60.JPG

Murallas de Jerusalem 90 x 120.JPG

Murallas de Jerusalem 90 x 120.JPG

Murallas_al_Atardecer-óleo_2013__90_x_130cm..jpg

Murallas_al_Atardecer-óleo_2013__90_x_130cm..jpg

Murallas_de_Jerusalem-óleo-2012-90_x_130.JPG

Murallas_de_Jerusalem-óleo-2012-90_x_130.JPG

Muro_de_las_lamentaciones-óleo_2010-47_x_55.JPG

Muro_de_las_lamentaciones-óleo_2010-47_x_55.JPG

Muro_de_los_Lamentos_60_x_80_cm._óleo_2014.jpg

Muro_de_los_Lamentos_60_x_80_cm._óleo_2014.jpg

Noe_2006_130_x90cm,_óleo.jpg

Noe_2006_130_x90cm,_óleo.jpg

Noe_y_la_Paloma_2014_130_x_90_cm_óleo.jpg

Noe_y_la_Paloma_2014_130_x_90_cm_óleo.jpg

Otoño_en_la_Roba__1997_T._mixta_70_x_50.jpg

Otoño_en_la_Roba__1997_T._mixta_70_x_50.jpg

P.Pesaj 2009-óleo-80-x60.JPG

P.Pesaj 2009-óleo-80-x60.JPG

P3070128.jpg

P3070128.jpg

Palestina_tambien_es_hermosa-_óleo_2014-80_x_90_cm..jpg

Palestina_tambien_es_hermosa-_óleo_2014-80_x_90_cm..jpg

Pareja_en_la_ciudad_Antigua-2009-_técnica_mixta-21_x_25.JPG

Pareja_en_la_ciudad_Antigua-2009-_técnica_mixta-21_x_25.JPG

Paseando_de_la_mano_2013_óleo_90_x_90_cm.jpg

Paseando_de_la_mano_2013_óleo_90_x_90_cm.jpg

Pequeño_Kidush_2014_óleo_62_x_43cm..jpg

Pequeño_Kidush_2014_óleo_62_x_43cm..jpg

Personajes_en_La_Roba-óleo-2011-_70_x_50.JPG

Personajes_en_La_Roba-óleo-2011-_70_x_50.JPG

Pesaj 70 x 50 Horacio Vodovotz.JPG

Pesaj 70 x 50 Horacio Vodovotz.JPG

Pesaj D3.JPG

Pesaj D3.JPG

Pesaj D4.JPG

Pesaj D4.JPG

Pesaj D5.JPG

Pesaj D5.JPG

Pesaj- D1.JPG

Pesaj- D1.JPG

Pesaj- D2.JPG

Pesaj- D2.JPG

Pesaj- d3.JPG

Pesaj- d3.JPG

Pesaj- óleo-2014-80 x 60 cm..jpg

Pesaj- óleo-2014-80 x 60 cm..jpg

Piedras_de_Cesarea-_2014-óleo_90_x_60cnm.jpg

Piedras_de_Cesarea-_2014-óleo_90_x_60cnm.jpg

Piedras_de_Mar_Saba-_2014-óleo_80_x_90_cm..jpg

Piedras_de_Mar_Saba-_2014-óleo_80_x_90_cm..jpg

Pita_60_80cm óleo_2013.jpg

Pita_60_80cm óleo_2013.jpg

Plaza de la Roba Yehud1998 50 x 70.jpg

Plaza de la Roba Yehud1998 50 x 70.jpg

Plaza_en_Jerusalem_Antigua-2011-óleo-80_x_60.JPG

Plaza_en_Jerusalem_Antigua-2011-óleo-80_x_60.JPG

Pogrom-óleo_sobre_tela_2014_120_x_80cm..jpg

Pogrom-óleo_sobre_tela_2014_120_x_80cm..jpg

Puerta de la calle de los Pioneros 1998 70 x 50.jpg

Puerta de la calle de los Pioneros 1998 70 x 50.jpg

Puerta de los Leones.JPG

Puerta de los Leones.JPG

Puerta Dorada 2010 oleo 50 x 65.JPG

Puerta Dorada 2010 oleo 50 x 65.JPG

Puerta en Tzfad 1997 T. mixta 50 x 35.jpg

Puerta en Tzfad 1997 T. mixta 50 x 35.jpg

Puerta_de_Herodes-óleo-73x90-2010.JPG

Puerta_de_Herodes-óleo-73x90-2010.JPG

Puerta_de_los_Desperdicios-óleo-_2010_40_x_50.JPG

Puerta_de_los_Desperdicios-óleo-_2010_40_x_50.JPG

Puerta_de_los_Leones_110_x_70_óleo_2010.JPG

Puerta_de_los_Leones_110_x_70_óleo_2010.JPG

Puerta_de_Sion-_óleo_2010_60_x_75.JPG

Puerta_de_Sion-_óleo_2010_60_x_75.JPG

Puerta_del_Mesías_2010-'oleo_-130_x_90.JPG

Puerta_del_Mesías_2010-'oleo_-130_x_90.JPG

Puerta_en_Jerusalem-técnica_mixta-50_x70-_2007.JPG

Puerta_en_Jerusalem-técnica_mixta-50_x70-_2007.JPG

Puerta_Nueva_2010_óleo_50_x_40cm.JPG

Puerta_Nueva_2010_óleo_50_x_40cm.JPG

Puerto de Acco 1997 T. mixta 70 x 50.jpg

Puerto de Acco 1997 T. mixta 70 x 50.jpg

Puerto deYaffo 1997 50 x 70 T. mixta.jpg

Puerto deYaffo 1997 50 x 70 T. mixta.jpg

Ramleh 1980 50 x 60.jpg

Ramleh 1980 50 x 60.jpg

Raíces-06-30 x30cm-T. M..JPG

Raíces-06-30 x30cm-T. M..JPG

Reina de Sabá.JPG

Reina de Sabá.JPG

Roba otoñal- 2009- óle0-80 x 60.JPG

Roba otoñal- 2009- óle0-80 x 60.JPG

Romance_y_Jupá-2010-_´0leo_100_x_40.JPG

Romance_y_Jupá-2010-_´0leo_100_x_40.JPG

Ronda de Jasidim 2005 70 x 50.jpg

Ronda de Jasidim 2005 70 x 50.jpg

Ronda_Blanca_(15_de_Av)_2013_óleo_90_x_130cm..jpg

Ronda_Blanca_(15_de_Av)_2013_óleo_90_x_130cm..jpg

Rosh hashaná 130 x 90.JPG

Rosh hashaná 130 x 90.JPG

Rosh_Hashaná_ii-_130_x_90_-_2008.JPG

Rosh_Hashaná_ii-_130_x_90_-_2008.JPG

Ruth_de_Modín_1989_110_x_95.jpg

Ruth_de_Modín_1989_110_x_95.jpg

Ruth_de_Modín_2001_pastel_60_x_50.jpg

Ruth_de_Modín_2001_pastel_60_x_50.jpg

Ruth_salva_al_Niño_1990_Pastel_70_x_50.jpg

Ruth_salva_al_Niño_1990_Pastel_70_x_50.jpg

Safed El muro Azul Pastel 1997 70 x 50.jpg

Safed El muro Azul Pastel 1997 70 x 50.jpg

Saliral Sol 1998 70 x 50.jpg

Saliral Sol 1998 70 x 50.jpg

Shomer_Daltot_Israel-óleo-2011-_150_x_150.JPG

Shomer_Daltot_Israel-óleo-2011-_150_x_150.JPG

Simjat_Torá_T._mixta_50_x_70_2005.jpg

Simjat_Torá_T._mixta_50_x_70_2005.jpg

Simjat Torá_2003_90_x_60.jpg

Simjat Torá_2003_90_x_60.jpg

Simón_Macabeo_1985_145_x_90.jpg

Simón_Macabeo_1985_145_x_90.jpg

Sin_Hogar_técnica_Mixta__2013__75_x_55cm..jpg

Sin_Hogar_técnica_Mixta__2013__75_x_55cm..jpg

Sinagoga de Habu Hafia 70 x 50 T. mixta.jpg

Sinagoga de Habu Hafia 70 x 50 T. mixta.jpg

Sobre_el_Mediterráneo.JPG

Sobre_el_Mediterráneo.JPG

Sodoma_óleo_2014_90_x_130_cm..jpg

Sodoma_óleo_2014_90_x_130_cm..jpg

Sofer_2010-_carbón_s-_tabla-87_x_60.JPG

Sofer_2010-_carbón_s-_tabla-87_x_60.JPG

Sofer_dos_mil_catorce____90_x_90_cm._óleo.jpg

Sofer_dos_mil_catorce____90_x_90_cm._óleo.jpg

Sueños de Libertad-120 x 90 -2010-óleo.JPG

Sueños de Libertad-120 x 90 -2010-óleo.JPG

Séptima Puerta-209-óleo 100 x 60.JPG

Séptima Puerta-209-óleo 100 x 60.JPG

Talmud-T. mixta-2010-46 x 33.JPG

Talmud-T. mixta-2010-46 x 33.JPG

Tefilim-2004-óleo-80 x 60 cm..jpg

Tefilim-2004-óleo-80 x 60 cm..jpg

Tel Aviv en otoño-óleo.jpg

Tel Aviv en otoño-óleo.jpg

Terrazas de Yaffo- T mixta 50 x 80.jpg

Terrazas de Yaffo- T mixta 50 x 80.jpg

Tiberiades-_óleo-2014_86_x_90_cm..jpg

Tiberiades-_óleo-2014_86_x_90_cm..jpg

Torá 2014 135 x80 cm. óñeo.jpg

Torá 2014 135 x80 cm. óñeo.jpg

Trompetas_de_Jericó-2004_90_x_60.JPG

Trompetas_de_Jericó-2004_90_x_60.JPG

Un_Judío_de_la_Torá_110_x_70.jpg

Un_Judío_de_la_Torá_110_x_70.jpg

Una Luz en el Desierto T mixta 50 x 40.jpg

Una Luz en el Desierto T mixta 50 x 40.jpg

Una_Puerta__en_el_Cielo_2010_150_x_150_cm._-óleoCielo.JPG

Una_Puerta__en_el_Cielo_2010_150_x_150_cm._-óleoCielo.JPG

Yaffo AntiguA 2006 90 X 60.jpg

Yaffo AntiguA 2006 90 X 60.jpg

Yaffo Antigua Pastel 2003 65 x 45.jpg

Yaffo Antigua Pastel 2003 65 x 45.jpg

bottom of page